1
Bạn cần hỗ trợ?

Định Lý Viet

Trong toán học, định lý Viète hay công thức Viète (có khi viết theo phiên âm tiếng Việt là Vi-ét), do nhà toán học Pháp François Viète tìm ra, nêu lên mối quan hệ giữa các nghiệm của một phương trình đa thức (trong trường số phức) và các hệ số của nó.

đinh-ly-viet-1

đinh-ly-viet-2

đinh-ly-viet-3

đinh-ly-viet-4

đinh-ly-viet-5

B. Các Ứng Dụng Của Định Lý Viet

I> Tìm Số Biết Tổng Và Tích Của Chúng.

  1. Phương Pháp: Dựa Vào Định Lý Đảo Của Viet:

đinh-ly-viet-6

đinh-ly-viet-7

đinh-ly-viet-8

đinh-ly-viet-9

II> Tính giá trị các biểu thức đối xứng giữa các nghiệm

  1. Biểu Thức Đối Xứng Của 2 Nghiệm:

đinh-ly-viet-10

đinh-ly-viet-11

đinh-ly-viet-12

đinh-ly-viet-13

đinh-ly-viet-14

đinh-ly-viet-15

III> Tìm Hệ Thức Liên Hệ Giữa Các Nghiệm Phụ Thuộc Tham Số:

  1. Phương Pháp:

đinh-ly-viet-16

đinh-ly-viet

đinh-ly-viet

IV> Tìm Điều Kiện Của Tham Số Để 2 Nghiệm Liên Hệ Với Nhau Bởi 1 Hệ Thức Cho Trước (Điều Kiện Cho Trước)

1: Phương Pháp

Các Bước Thực Hiện

đinh-ly-viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

V. Thiết Lập Phương Trình Bậc 2

Ta thiết lập 1 phương trình bậc 2 nhận các số x1, x2 là các nghiệm dựa trên cơ sở (định lý viet)
Nếu x1+x2=S; x1.x2=P thì x1, x2 là nghiệm của phương trình

x2 – Sx + P = 0 (S2 – 4P >= 0)

Các Ví Dụ:

định lý viet

định lý viet

định lý viet

VI> Xét Dấu Các Nghiệm

  1. Phương Pháp:

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý vietđịnh lý viet

định lý viet

ỨNG DỤNG KHÁC

Phương Trình Đường Thẳng (D): Y= AX+B Với A khác 0 và y=mx với m khác 0

Dạng 1:

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

định lý viet

 

Định Lý Viet
5 (100%) 1 vote

Gửi phản hồi

 
%d bloggers like this: