0965546946

1
Bạn cần hỗ trợ?

Công Thức Tính Nhiệt Lượng (Có Bài Giảng Và Bài Tập Chi Tiết)

Các em thân mến!

Trong chương trình Vật Lý lớp 8, phần công thức tính nhiệt lượng là một trong những phần ứng dụng đến bài tập nhiều. Vậy nên các em cần phải tập trung và học thật tốt phần này nhé.

Không có dụng cụ nào để đo trực tiếp công. Để xác định công của một lực người ta phải dùng lực kế đo độ lớn của lực và dùng thước đo quảng đường dịch chuyển từ nó tới công. Tương tự như thế không có dụng cụ nào có thể đo trực tiếp nhiệt lượng. Vậy muốn xác định nhiệt lượng người ta phải làm thế nào?

Nhiệt Dung Riêng

Ví dụ: đun nóng 1kg H20 tăng lên 1 o C thì cần phải tốn 1 nhiệt lượng là 4200J. Khi đó, ta gọi: 4200 là nhiệt dung riêng của nước.

Định nghĩa nhiệt dung riêng: Nhiệt dung riêng của một chất được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho một đơn vị đo lượng chất đó (như đơn vị đo khối lượng hay đơn vị đo số phân tử, như mol) để nó nóng lên một đơn vị đo nhiệt độ.

Trong hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị đo của nhiệt dung riêng là Joule trên kilôgam trên Kelvin, J·kg−1·K−1 hay J/(kg·K), hoặc Joule trên mol trên Kelvin.

Người ta sử dụng nhiệt dung riêng để tính toán nhiệt lượng khi gia công nhiệt cho vật liệu xây dựng và lựa chon vật liệu trong các trạm nhiệt.

Nhiệt Lượng

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Khối lượng của vật -> Khối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.

Độ tăng nhiệt độ của vật ->Độ tăng nhiệt càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.

Chất cấu tạo nên vật.

Công thức tính nhiệt lượng

Q = m . c . ∆t

Trong đó:

Q là nhiệt lượng (J),

m là khối lượng của vật (kg),

c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K).

∆t: độ tăng (giảm) nhiệt độ của vật (0C hoặc K);

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 10C.

Tham khảo bài giảng công thức tính nhiệt lượng:

Ví du: Hãy tính nhiệt lượng cần thiết để đun nóng 2kg nước từ 25 o C tăng lên 27 o C. Cho C= 4200.

Tải bài tập công thức tính nhiệt lượng:

Trên đây là những chia sẽ từ trung tâm gia sư Trí Việt, chúng tôi hi vọng rằng, với những kiến thức mà chúng tôi chia sẽ có thể giúp các em vượt qua những khó khăn trong quá trình học tập.Trong trường hợp cần đề sự hỗ trợ từ phía trung tâm. Bạn cũng có thể nhắn tin qua page FB hoặc gọi trực tiếp để được hỗ trợ.

Công Thức Tính Nhiệt Lượng (Có Bài Giảng Và Bài Tập Chi Tiết)
5 (100%) 3 votes

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: