0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Lê Lệ Nhung

Sinh viên

Ngày sinh: 09-02-2018

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: Quận Bình Thạnh

Đã tốt nghiệp đại học sư phạm sinh học

Mức lương mong muốn: 100,000đ/giờ

Đăng kí lớp học