Phản hồi của phụ huynh về Gia sư Trí Việt

trung tâm gia sư
Nguyễn Thị Giang / Quận Bình Thạnh

Tôi rất hài lòng về thái độ làm việc đúng giờ của gia sư. Qua 2 tháng bé nhà tôi học kèm với gia sư tôi thấy bé có tiến bộ rõ rệt. Nếu như ngày xưa, tôi phải nhắc nhở, thậm chí là quát mắng thì bây giờ tôi nhận thấy bé không ai bảo mà tự ngồi vào bàn học bài. Tôi rất hài lòng. 

Xếp hạng