0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Trương Thị Như Tuyền

Ngày sinh: 03-07-1999
Giới tính: Nữ
Học vấn: Đại học
Địa chỉ: Tây Hòa, Phú Yên
Mã gia sư: oXl6DC

Nhận gia sư

Các lớp: 1,2,3
Các môn: Toán, Văn, Tiếng Anh,
Khu vực có thể gia sư: Thành phố Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 3,
Thời gian dạy: 17:00-20:00
Mức lương: 1đ
Trương Thị Như Tuyền

0

Tóm tắt

Tôi hiện là sinh viên năm 1 Đại học Kinh Tế TP. HCM. 

Giới thiệu thêm

Gửi yêu cầu