0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Chiêm Ngọc Hiếu

Ngày sinh: 14-01-1998
Giới tính: nam
Học vấn: Đại học
Địa chỉ: 63 châu văn liêm quận 5
Mã gia sư: 2yrtjo

Nhận gia sư

Các lớp: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Các môn: Toán,
Khu vực có thể gia sư: Thành phố Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 5,
Thời gian dạy: 08:00-20:00
Mức lương: 1,500,000đ
Chiêm Ngọc Hiếu

( 7 )

Tóm tắt

Sinh viên năm 2 đại học kinh tế hồ chí minh, mong được dạy ở quận 10, 5. Em cảm ơn

Giới thiệu thêm

Em là nam, dạy được học viên nữ thì càng tốt
Gửi yêu cầu