0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Nguyễn Phượng Hồng

Giáo viên

Ngày sinh: 04-09-1982

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: 5c/8 Võ Trứ phường 9, quận 8, TPHCM

Nhận dạy từ lớp 5-12 Môn dạy: Toán Lý Hoá, Math luyện O level, Math luyện SAT, Math theo chương trình tích hợp Khu vực nhận dạy quận 4,5,6,7,8,11 và các khu vực gần đó

Mức lương mong muốn: 500,000đ/giờ

Đăng kí lớp học