0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Trần Minh Quang

Sinh viên

Ngày sinh: 26-02-2018

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: 118/17 Dương Văn Dương , Tân Phú

có nhiều năm kinh nguyện luyên thi quốc gia và thi tốt nghiệp, rèn luyện và nâng cao cho hs khá giỏi, lấy lại căn bản cho hs yếu kém, bán sát chương trình môn học trên trường và của bộ giáo dục. Nhiều hs đã rất tiến bộ và đậu dại học cao e hiện đang học nam 3 ở trường DHSG chuyên ngành sp hoá học. Tốt nghiệp ra trường năm 2019 

Mức lương mong muốn: N/A/giờ

Đăng kí lớp học