0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Trương Thị Như Tuyền

Sinh viên

Ngày sinh: 03-07-1999

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: Tây Hòa, Phú Yên

Tôi hiện là sinh viên năm 1 Đại học Kinh Tế TP. HCM. 

Mức lương mong muốn: 1đ/giờ

Đăng kí lớp học