0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Lê Thảo Vy

Sinh viên

Ngày sinh: 20-11-1997

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: 176/33 khu phố 4, phường bình thuận, đường Nguyễn Thị thập, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

có kĩ năng rất tốt về tiếng anh, đặc biệt về giao tiếp, có kinh nghiệm dậy lớp 9 2 năm, trẻ lớp 5 và 3 1 năm, làm trợ giảng nửa năm, dậy IELTS 2 người.

Mức lương mong muốn: 125đ/giờ

Đăng kí lớp học