0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Nguyễn Thanh Bảo Nghi

Sinh viên

Ngày sinh: 24-10-1996

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: 56/56/15B Thích Quảng Đức F.5 Quận Phú Nhuận

Mức lương mong muốn: N/A/giờ

Đăng kí lớp học