0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Nguyễn Thành Trí

Giáo viên

Ngày sinh: 30-11--0001

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10

Có kinh nghiệm đứng lớp, dạy kèm nhiều năm. Công tác: THCS-THPT Nguyễn Khuyến (3A) và các Trung tâm BDVH.

Mức lương mong muốn: 200,000đ/giờ

Đăng kí lớp học