0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Phan Mộng Trúc

Sinh viên

Ngày sinh: 30-11--0001

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: 128K Bình Đông P.14 Q.8

Có kinh nghiệm 2 năm dạy Toán, Tiếng Việt lớp 3, 4, 5 Có kinh nghiệm 1 năm dạy Văn lớp 7, 8, 9

Mức lương mong muốn: 1,200đ/giờ

Đăng kí lớp học