0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: TRẦN KIM TUYẾN

Giáo viên

Ngày sinh: 09-05-1984

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: 688 HƯƠNG LỘ 2. Q BÌNH TÂN

Em đã có 4 năm kinh nghiệm

Mức lương mong muốn: 500,000đ/giờ

Đăng kí lớp học