0965546946

Thông tin gia sư

Họ tên: Chiêm Ngọc Hiếu

Sinh viên

Ngày sinh: 14-01-1998

Bằng cấp: Đại học

Địa chỉ: 63 châu văn liêm quận 5

Sinh viên năm 2 đại học kinh tế hồ chí minh, mong được dạy ở quận 10, 5. Em cảm ơn

Mức lương mong muốn: 1,500,000đ/giờ

Đăng kí lớp học